#BlackMonday protest action backlash on social media

#BlackMonday
#BlackMonday

#BlackMonday motorcade protest action against farm attacks. Now there is a video making the rounds on social media that shows the protesters singing the whole “Die Stem.” I say the whole “Die Stem” because the whole original anthem has four versus.

Uit die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee,
Deur ons ver-verlate vlaktes met die kreun van ossewa –
Ruis die stem van ons geliefde, van ons land Suid-Afrika.
Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra:
Ons sal lewe, ons sal sterwe – ons vir jou, Suid-Afrika.

In die merg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees,
In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees,
In ons wil en werk en wandel, van ons wieg tot aan ons graf –
Dee! geen ander land ons Iiefde, trek geen ander trou ons af.
Vaderland! ons sal die adel van jou naam met ere dra:
Waar en trou as Afrikaners – kinders van Suid-Afrika.

In die songloed van ons somer, in ons winternag se kou,
In die lente van ons liefde, in die Ianfer van ons rou,
By die klink van huw’liks-klokkies, by die kluitklap op die kis –
Streel jou stem ons nooit verniet nie, weet jy waar jou kinders is.
Op jou roep se ons nooit nee nie, se ons altyd, altyd ja:
Om te lewe, om te sterwe – ja, ons kom, Suid-Afrika.

Op U Almag vas vertrouend het ons vadere gebou:
Skenk ook ons die krag, o Here! om te handhaaf en te hou –
Dat die erwe van ons vaad’re vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wereld vry.
Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer –
Met ons land en met ons nasie sal dit wei wees, God regeer.

Those that don’t know the Die Stem van Suid-Afrika was the South African national anthem from 1957 to 1994. It is based on a poem written by C.J Langenhoven in 1918. In 1997 a new South African national anthem was composed that combined “Nkosi Sikelel ‘iAfrika” and the first verse of ‘Die Stem van Suid-Afrika.”

Also read: Nasty C Boycotts SA Hip-Hip Awards

As written on Wikipedia “The anthem speaks throughout of commitment to the fatherland (which would be South Africa) and to God. However, the anthem was generally disliked by black South Africans, who saw it as triumphalist and associated it with the apartheid regime where one verse shows dedication to Afrikaners.

 

 

 

Please let me know how you feel about Die Stem and whether it should be removed entirely from the national anthem?

Related posts